Drámázás másként - Foglalkozások fogyatékkal élő felnőtteknek
MáSzínház
"A résztvevők passzív szemlélőből aktív, a történéseket maguk alakító, változtató játékossá válnak, akik egy saját önkifejezési móddal képessé válnak a társadalom felé is kommunikálni, amit érdemes, sőt fontos tudni róluk."

Fejlesztő foglalkozások fogyatékkal élő felnőtteknek

150 150 AppArt

Az AppArt alapköve a 2005-ben alapított MáSzínház.

(igen: nem csak szellemiségében, hanem a szójátékok iránti leküzdhetetlen vágy terén is)

A társulatának tagjai értelmi fogyatékossággal élő fiatal felnőttek, önkéntes segítők és színházi szakemberek. A közös munkánkban nem elsősorban a bemutató a fontos, hanem az azt megelőző nevelési folyamat. Drámajátékaink az emberépítést célozzák, feladatuk a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése. A dráma szó jelentése: tenni, cselekedni. Jelentéséből következik, hogy aktív részvételt, cselekvést követel minden játékostól. A résztvevők passzív szemlélőből aktív, a történéseket maguk alakító, változtató játékossá válnak, akik egy saját önkifejezési móddal képessé válnak a társadalom felé is kommunikálni, amit érdemes, sőt fontos tudni róluk.

A MáSzínház logója

A MáSzínházban folyó pedagógiai és művészeti munka alapvetése az, hogy értelmi sérült tagjainkkat nem tekintjük sajnálatra méltó lényeknek. Sokkal inkább olyan egyénekként kezeljük őket, akiknek megvannak a saját adottságaik és személyiségjegyeik – ahogy nekünk, a társadalmi normák szerint ép értelműként kezelt egyéneknek is.

Az utóbbi években létrehozott előadások egyre inkább ezt a szemléletet voltak hivatottak közvetíteni nézőink felé. Ez idő alatt folyamatosan csatlakoztak újabb művészek, szakemberek a társulathoz, egyre színesebbé téve nem csak a képzést, hanem a közösség gondolkodását is.

A 2014-ben először megrendezett ELEGY (ELfogadva EGYmást) inkluzív tábor jelentette az első lépcsőfokot a továbblépésben. A 24 ép értelmű 12-18 éves diák, a 13 MáSzínházas értelmi sérült fiatal felnőtt és a 11 felnőtt segítő és tanár részvételével megvalósult táborban vegyes csoportokban hoztunk létre performanszokat. Az együttélés, a tolerancia “gyakorlati” megtapasztalása és a közös alkotás pozitív hatása messze felülmúlta várakozásainkat. Itt váltak a többségi gyerekek munkánk másik közvetlen célcsoportjává. (a táborról egy rövidfilm is készült, amit itt megnézhetsz: https://www.youtube.com/watch?v=3-XM8VFExTc) Az akkori tábort azóta továbbiak követték, és jelenleg folynak a jövő nyári ELEGY Tábor előkészületei, amelyben már több mint 60 táborozóra számítunk.

Ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy a meglévő- és a frissen csatlakozó színházi szakemberek között többen elhivatottá váltak a színházi nevelés módszertana és céljai iránt. A kritikai gondolkodás fejlesztése és a társadalmi érzékenyítés mint cél, valamint a demokratikus pedagógiai szemlélet és eszközök alkalmazása könnyen összekapcsolódott a MáSzínházban folyó nevelői munkával, és az értelmi sérült emberek láthatóságának és elfogadottságának növelésének céljaival.

Így született meg az AppArt Egyesület, röviden az AppArt, melynek missziója közösségek megszólításán keresztül az egyén társadalmi érzékenyítése olyan komplex projektek tervezésével és megvalósításával, amelyek alkalmazott művészeti és részvételi eszközökkel szolgálják a nagyobb fokú társadalmi befogadást és méltányosságot.

Foglalkozások értelmi fogyatékossággal élő felnőtteknek

Tánc és mozgás

Időpont és helyszín: minden héten hétfőn 16.00-17.30-ig a Jurányi Házban (1027 Budapest, Jurányi utca 1.)

``TUCATOK`` drámajátékos csoport

Időpont és helyszín: minden héten kedden 16.00-17.30-ig az Eötvös József Gimnáziumban ( 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7.)

``FÉLŐLÉNY`` produkciós csoport

Időpont és helyszín: minden héten szerdán 16.00-17.30-ig a Jurányi Házban (1027 Budapest, Jurányi utca 1.)

``SZÍNÉSZBŐRÖND`` színpadi képességfejlesztés

Időpont és helyszín: minden héten csütörtökön 16.00-17.30-ig a Jurányi Házban (1027 Budapest, Jurányi utca 1.)

``ZENÉVEL A FEJÜNK KÖRÜL`` összművészeti foglalkozások

Időpont és helyszín: minden héten pénteken 16.00-17.30-ig az Eötvös József Gimnáziumban ( 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7.)

Tanáraink

Bakonyvári Krisztina

Bakonyvári Krisztina

Tánc és mozgás

Bakonyvári L. Ágnes

Bakonyvári L. Ágnes

``TUCATOK``, ``FÉLŐLÉNY``

Dummy Image

Kámán Orsi

``SZÍNÉSZ- BŐRÖND``

Tokody Marianna

Tokody Marianna

``ZENÉVEL A FEJÜNK KÖRÜL``